รวมคอร์สเทคนิคอล 12 ตอน

รวมคอร์สเทคนิคอล 12 ตอน

วิชาทางเทคนิคอล (Technical Analysis) เป็นความรู้พื้นฐานสำคัญที่นักลงทุนด้านเทคนิคอลต้องได้ศึกษาเรียนรู้ และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเรียนครบ 12 ตอน จะช่วยให้นักลงทุนมีความรู้พื้นฐานที่แน่นขึ้น หาจังหวะการลวทุนได้ดีขึ้น และสามารถช่วยให้นักลงทุน สามารถตัดสินใจการลงทุนในหุ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น